Câu hỏi 5

Xin hỏi:

Tôi thấy trên tấm Pin năng lượng có ghi 75Wp, 100Wp… Vậy (Wp) có nghĩa là gì?

 

Trả lời:

Công suất đỉnh bằng watt (watts peak power): là công suất khi đo các tế bào năng lượng mặt trời (solar cell) được chiếu dưới bức xạ ánh sáng mặt trời tiêu chuẩn (1000 W/m²), điển hình trong thời gian cao điểm trong ngày hè. Vậy watts peak (Wp): là đơn vị đo lượng năng lượng sinh ra thường được sử dụng cho các thiết bị năng lượng mặt trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *