Đèn tín hiệu TM – JK 04

Đèn năng lượng bằng thép không rỉ với nhiều tinh thể silicon.

Danh mục: